برش در امتداد خط مستقیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

اندازه گیری فاصله ها

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

تا کردن برگ - هنر واقعی

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.persian-st.mihanblog.com

و نیز از قسمت زیر

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com
 
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

مهندسی واقعی ...

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com
 
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

تعبیه درب وردی منزل

 گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com?

آیا این مهندسی نیست؟

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com
 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

معجزه آفرینش پایانی ندارد ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

 تاريخ : سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠ | ٩:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : حسام ساعد | نظرات ()
  • آنکولوژی
  • قالب بلاگ اسکای