عجیب ترین آزمایش داوطلبانه

 

یکی از آزمایش های بسیار عجیبی که برای اولین بار در سال 1938 انجام شده است. در این سال دکتری به نام "استفان بیلی" تصمیم گرفت تا با متدخاصی ضربان انسان ها هنگام شلیک شدن به قلبشان اندازه گیری کند. او از میان زندانی های محکوم به اعدام داوطلب خواست که در این میان "جان درینگ" داوطلب انجام اینکار شد. مسئولین زندان در روز آزمایش درینگ را به صندلی بستند و ابزارهای اندازه گیری نبض را به بخش های مختلف بدنش متصل کردند. ابتدا ضربان قلب این مرد روی 120 بود اما زمانی که دستور شلیک داده شد ضربان قلب به 180 بار در دقیقه رسید. پس از شلیک ها ضربان به مرور کاسته شد تا اینکه قلب کاملا ایستاد.

/ 0 نظر / 15 بازدید