آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در"نوروز92"+جدول

این قیمت ها تا پیش از آغاز سال جدید تغییری نکردند و در نوروز 92 نیز هیچ تغییری نکرده است.

 بر اساس آحرین تغییرات ثبت شده درباره نوسان قیمت محصولات ایران خودرو، می توان اینطور برداشت کرد که جدول زیر برای سال ۱۳۹۲ تعیین شده اند.

 

قیمت کارخانه
(تومان)
قیمت بازار
(تومان)
نام خودرو
۱۰.۳۰۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
(cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۱.۸۰۰.۰۰۰
---
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۰.۵۵۰.۰۰۰
۱۰.۴۰۰.۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۲.۸۰۰.۰۰۰
---
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵.۳۵۰.۰۰۰
۱۶.۰۰۰.۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی
۱۶.۴۵۰.۰۰۰
۱۷.۰۰۰.۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۱.۳۰۰.۰۰۰
۲۰.۸۰۰.۰۰۰
SE سمند
۲۴.۲۰۰.۰۰۰
---
SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۲۶.۰۰۰.۰۰۰
سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۵.۱۰۰.۰۰۰
سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل
۲۸.۵۰۰.۰۰۰
---
ELX سمند سورن
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶.۸۰۰.۰۰۰
۲۵.۸۰۰.۰۰۰
بدون مالتی پلکس EF۷ سمند
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
---
EF۷ سمند مالتی پلکس
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۶.۵۰۰.۰۰۰
EF۷ سمند پایه گازسوز
۳۶.۷۰۰.۰۰۰
---
سمند سریر
۲۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۲.۷۰۰.۰۰۰
GLX ۴۰۵ پژو
۲۵.۸۰۰.۰۰۰
---
GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو
۲۴.۵۰۰.۰۰۰
---
GLX ۴۰۵ . XUM پژو
۲۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳.۲۰۰.۰۰۰
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۰۵ SLX پژو
۲۵.۵۰۰.۰۰۰
۲۷.۹۰۰.۰۰۰
۴۰۵ SLX / TU۵ پژو
۲۵.۹۵۰.۰۰۰
---
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
۲۹.۵۰۰.۰۰۰
---
پژو پارس معمولی
۳۰.۷۰۰.۰۰۰
۳۱.۳۰۰.۰۰۰
پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
---
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۲۹.۹۰۰.۰۰۰
پژو پارس سال
۳۰.۵۰۰.۰۰۰
---
پژو پارس سال سفارشی
۳۲.۵۰۰.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
LX TU۵ پژو پارس
۳۶.۰۰۰.۰۰۰
۳۶.۵۰۰.۰۰۰
ELX پژو پارس
۳۶.۷۰۰.۰۰۰
۳۷.۲۰۰.۰۰۰
ELX پژو پارس آپشن جدید
۳۸.۳۰۰.۰۰۰
۴۲.۰۰۰.۰۰۰
TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۱.۰۰۰.۰۰۰
---
EF۷ پژو پارس سال / موتور
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
---
EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۳۰.۳۰۰.۰۰۰
۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹.۰۰۰.۰۰۰
۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۲.۵۰۰.۰۰۰
۳۱.۰۰۰.۰۰۰
V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷.۵۰۰.۰۰۰
---
V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹.۵۰۰.۰۰۰
۴۸.۰۰۰.۰۰۰
V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴.۵۰۰.۰۰۰
۳۹.۰۰۰.۰۰۰
V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۲.۷۰۰.۰۰۰
---
V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
توقف فروش
---
V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۰.۵۰۰.۰۰۰
V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴.۷۰۰.۰۰۰
۳۷.۰۰۰.۰۰۰
V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۵.۵۰۰.۰۰۰
۵۱.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۳۸.۵۰۰.۰۰۰
۴۴.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای
۳۰.۵۰۰.۰۰۰
۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۱.۶ رانا
۳۲.۰۰۰.۰۰۰
---
رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
---
---
فوتون وانت دیزلی
۳۱.۵۵۰.۰۰۰
۲۹.۰۰۰.۰۰۰
E۱ تندر
۴۱.۱۰۰.۰۰۰
---
E۱ تندر اتوماتیک
۳۵.۰۵۰.۰۰۰
---
E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۵.۰۵۰.۰۰۰
۳۲.۰۰۰.۰۰۰
E۲ تندر
۳۸.۵۰۰.۰۰۰
۳۸.۰۰۰.۰۰۰
E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۴.۴۰۰.۰۰۰
---
E۲ تندر اتوماتیک
---
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۹۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
/ 0 نظر / 15 بازدید