فناوری که جان دوچرخه سوارها را نجات می دهد

در چنین حالتی راننده صدای هشدار بلند می شنود و هشدار مرئی را به شکل نورهای قرمز چشمک زن بر روی شیشه جلوی خودرو مشاهده می کند.

رادار فاصله را با هر شیئی اندازه گیری می کند، در حالی که دوربین تصویر شی را با هزاران تصویر الکترونیکی موجود در حافظه اش از جمله دوچرخه سوار و موتور سوار مقایسه می کند. این سیستم می تواند بین دوچرخه سوار و موتور سوار تفاوت قایل شود.

"دانکن فورستر" سخنگوی وولو می گوید این دوربین شفافیت بالا، می تواند الگوهای متحرک از عابرین پیاده و رانندگان موتور و دوچرخه سوار را تشخیص دهد.

این رادار منطقه جلوی خودرو را اسکن می کند، وقتی که شیئی را تشخیص دهد دوربین تعیین می کند که آیا آن شیئ خودرو، دوچرخه یا یک عابر پیاده است و چشم خود را به آن شیئ می دوزد.

وقتی که موقعیت بحرانی شود و خطر تصادف با آن شیئ وجود داشته باشد چراغ های هشدار چشمک زن قرمز در شیشه جلو روشن می شود و خودرو به طور کاملا خودکار به شدت ترمز می کند.
قرار است این خودرو امروز در نمایشگاه خودروی ژنو در سوئیس عرضه شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید