مصرف روزانه 5 فنجان قهوه چاقی و دیابت می‌آورد

محققان خاطرنشان کرده‌اند که مصرف بیش از حد برخی پلی فنول موجود در قهوه که به کلروژنیک (CGA) اسید معروف می‌تواند مانع کاهش چربی شود و انسولین را مستحکم کند.

در این تحقیقات که در مجله کشاورزی و شیمی غذا منتشر شد، نفوذ CGA بر روی موش‌های سنگین مشاهده شده است.

این تحقیقات در تمام آن دسته موش‌هایی که 5 تا 6 فنجان کافئین مصرف کرده بودند، احتباس چربی در سلول را نشان داد.

«کوین کرافت» از داشگاه استرالیای غربی و نویسنده این تحقیقات تایید کرد که این تحقیقات چگونه سوزاندن چربی توسط کبد و چگونگی ذخیره شدن سلول‌های چربی و افزایش وزن را به نمایش گذاشت.

این تحقیقات نشان داد که چگونگی دگرگونی چربی از طریق متابولیسم و چگونگی ذخیره شدن چربی به افزایش وزن منتهی می‌شود.

یکی از نویسندگان این تحقیقات گفت: زمانی که ما شیوه زندگی خود را انتخاب می‌کنیم، این مساله مهم را باید به خاطر بسپاریم که ترکیباتی مانند CGA در صورتی که در حد اعتدال نباشد می‌تواند بر سلامت ما تاثیر بگذارد.

/ 0 نظر / 14 بازدید