قدیمی‌ترین سیستم بانکی دنیا متعلق به کدام کشور است؟

 در مقایسه با سال 2008 که درآمد بانک‌های انگلیسی در اوج خود بود، سال گذشته درآمد بانک‌های این کشور به شدت کاهش داشت.

منتقدان می‌گویند مشکلی که بانک‌های انگلیس دارند قدیمی و کهنه بودن نظام آنهاست که سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی آنها شده است.

"پاتریک یانگ" تحلیلگر مالی در این خصوص گفت : در انگلیس بانک‌ها قدمتی 600 یا 700 ساله دارند و نظام آنها مربوط به دوران قرون وسطی است. بنابراین نظام بانکی در انگلیس قدیمی و کهنه شده است. هم اکنون بانکداری اینترنتی بسیار  بهتر و قویتر از این بانک‌ها عمل می کند.

بنابراین بانک‌های بزرگ انگلیس بسیار پرهزینه شده و بهره وری آنها به شدت پایین آمده است. این بانک‌ها در نهایت در عصر رقابت دیجیتال نابود می‌شوند، به همین دلیل نیازمند اصلاحات اساسی هستند.

به نظر می‌رسد حذف حدود 200 هزار کارمند از بانک‌های انگلیس تاثیری بر خدمات این بانک‌ها نخواهد داشت زیرا خدمات این بانک‌ها در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد و به هیچ وجه خدمات مفیدی ارائه نمی‌دهند.

/ 0 نظر / 14 بازدید