قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شد

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با اجرای احکام پرونده فساد مالی بزرگ تصریح کرد: احکام این پرونده توسط دیوان عالی کشور تعیین شده و در حال حاضر روند اجرایی خود را طی می‌کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براین‌که آیا امضای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قانون است؟ گفت: احکام مرتضوی به قانون بستگی دارد.

رئیسی در پایان درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی اعلام کرد: قاضی پرونده این متهم تعیین شده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید